Kontaktpersonar

Skulane i Fitjar

Rimbareid skule
Telefon:53458560
E-post: rimbareid@fitjar.kommune.no

Les meir om Rimbareid skule her.

Rektor Trude Mathiesen
Telefon: 53458570
E-post: trma@fitjar.kommune.no

Undervisningsinspektør Aina Kristin Haaland
Telefon: 53458571
E-post: aive@fitjar.kommune.no

Undervisningsinspektør Thor-Gunnar Bakke
Telefon: 53458572
E-post: thba@fitjar.kommune.no

Øvrebygda skule
Rektor Sigbjørn Aarland
Telefon: 53458585
E-post: siaa@fitjar.kommune.no

Les meir om Øvrebygda skule her.

Selevik skule
Rektor Elisabeth Kjærland
Telefon: 53458595
E-post: elkj@fitjar.kommune.no

Les meir om Selevik skule her.

Barnehagane i Fitjar

Fitjarstølane kommunale barnehage
Styrar Siren Sevaldsen Fagerbakke
Telefon: 53 45 86 35
E-post: sfag@fitjar.kommune.no

Fitjar Soknerådsbarnehage Stifting (Bakken barnehage)
Styrar Torunn Aarskog
Telefon: 53 22 26 00
E-post: bakken.barnehage@haugnett.no

Les meir om Bakken barnehage her.

Fjellheim FUS Friluftsbarnehage
Styrar Karianne Stadheim
Telefon: 916 92 698
E-post: dl.fjellheim@bhg.no

Les meir om Fjellheim FUS Friluftsbarnehage her.

Årskog barnehage
Styar Ulla Marie Skard
Telefon: 53 49 72 41
E-post: arskogba@gmail.com

Dåfjorden barnehage
Styrar Gunn Tove Bremskau
Telefon: 95 08 12 07
E-post: dafjordenbarnehage@gmail.com

Skulehelsetenesta

Rimbareid Barne- og ungdomsskule, Selevik og Øvrebygda:
Helsesøster Inger Ragnhild
Tlf: 901 75238
E-post: inrb@fitjar.kommune.no

Fitjar Vidaregåande skule:
Leiande helsesøster Linn Therese
Telefon: 915 24832
E-post: liol@fitjar.kommune.no

Les meir om skulehelsetenesta her.

Politi

Telefon: 02800

Stord Lensmannskontor
Telefon: 53 40 28 00
Adresse: Vabakkjen 7, 5411 Stord

Politikontakt i Sunnhordland
Nils Hopland Blikra
E-post: nils.blikra@politiet.no

Nødtelefon: 112

Les meir om politiet her:
https://www.politiet.no/

Barn som pårørande - Barneansvarleg

Barneansvarlege i vår kommune er:

Leiande helsesøster Linn Therese Olaussen
Telefon: 915 24832

Psykisk helsearbeider Rakel Bjånesøy
Telefon: 95 80 24 05

E-post: barneansvarleg@fitjar.kommune.no

Legevakt

Telefon: 116 117

Akuttelefon: 113

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)

Telefon: 53 49 69 46

Les meir om PPT her.

Krisesenter Vest IKS

Telefon: 53 41 12 12

Les meir om krisesenteret her.

Sunnhordland Interkommunale Barnevern (SiB)

Telefon: 53 49 66 00
Vakttelefon: 97 55 21 63

Open vekedagar (måndag-fredag) 08.30-14.00.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 – 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

Les meir om SiB her.

Adresse:
SKE-bygget, Lønningsåsen 1, 3. etasje.
Postboks 326
5402 Stord

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.