Nyttige lenkjer

For barn og ungdom

Nullmobbing.no 

Informasjon til barn, unge og føresette om mobbing og rettar ein har. 

Ung.no 

Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Dei gjer deg informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og pliktar. 

Barneombudet.no 

Barneombudet er barn og unge sin talsperson. Dei jobbar for barn sine rettigheiter. 

Mobbeombud 

Her får du informasjon om kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen eller i barnehagen. 

Ungsinn.no 

Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse. 

Sexogsamfunn.no 

Sex og samfunn er landet sitt største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter. 

Korspahalsen.no 

Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbod for alle opp til 18 år. 

Snakkommobbing.no

Anonym chatteteneste for barn og unge som har det vanskeleg, ein treng ikkje alltid vete kvifor ein har det vanskeleg for å ta kontakt. 

For vaksne

Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og føresette om mobbing og rettar ein har. 

Pårørendesenteret.no

Ein landsdekkande nettstad for alle typar pårørande uansett livssituasjon, alder eller kor nær dei er pårørande for. 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Nettressurs for foreldre med barn i skulen.

Foreldreutvalget for barnehager

Nasjonalt utval for foreldre med barn i barnehage. 

Barneombudet.no

Barneombudet er barn og unge sin talsperson. Dei jobbar med barn sine rettigheitar. Dette er link til informasjon for vaksne. 

Fylkesmannen.no

Dersom ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpa til. Dersom skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen. 

Ungsinn.no

Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse. 

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statped tilbyr tenestar innafor seks fagområder: Erverva hjerneskade, hørselstap, kombindert syns- og hørselstap og døvblindhet, samansette læravanskar, språk, tale og synstap. 

Barnevakten.no

Barnevakten er ei fri og sjølvstendig ideell stifting som gjev råd om barn, unge og medier. 

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag gjer kunnskap og råd om samspelet mellom deg og barnet ditt. Innhaldet er utarbeida saman med fagfolk.

Kostverktøyet.no

Kostverktøyet er utvikla spesielt for familiar som har eit eller fleire barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobbar med overvekt og fedme hos barn og unge. 

Helsestasjonstjenesten.no

Ei trygg kjelde til kunnskap om sped- og småbarn si utvikling og psykiske helse for deg som jobbar i helsestasjonen. 

Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes

Rapport frå Barneombudet med erfaringar frå barn og unge utsett for vald og overgrep. 

Alle kjenner noen som har opplevd det

Rapport frå Barneombudet som har fokus på samtalar med ungdom om seksuelle krenkingar.